ما در مرکز نوآوری بن‌دا چه میکنیم؟

به یکی از شتابدهنده‌های ما بپیوندید

اطلاعات بیشتر...
اطلاعات بیشتر...
اطلاعات بیشتر...

مرکز نوآوری بن‌دا

ما در مرکز نوآوری بن‌دا به پشتوانه سابقه درخشان بیش از دو دهه گروه توسعه بن‌دا در حوزه‌های انرژی، زیست‌فناوری و توسعه کسب و کار، از روز نخست در کنار کارآفرینان هستیم تا در کنار هم غیرممکن‌ها را بسازیم. کارآفرینان خلاق، شجاع و مبارز که تشنه موفقیت هستند. اگر فقط یک ایده دارید یا هسته اولیه کسب و کار شما در حال شکل‌گیری است و یا اگر کسب و کار خود را ساخته‌اید و به دنبال سرعت بخشیدن به رشد خود هستید به ما بپیوندید تا در کنار هم به موفقیت برسیم. ما به تعامل، کارگروهی و شفافیت اعتقاد داریم و در کنار کارآفرینان به سختی کار می‌کنیم تا به موفقیت برسیم. ما تنها یک سرمایه‌گذار نیستیم و مزیت ما، سازمان، سازمان گسترده و سابقه درخشان ما در کارآفرینی است.

همراهان ما

اطلاعات بیشتر...
اطلاعات بیشتر...
اطلاعات بیشتر...