ما از روز نخست در کنار کارآفرینان هستیم. زمانی که تنها یک ایده دارید و یا هسته اولیه کسب و کار شما در حال شکل‌گیری است و انتخاب مسیر مناسب دشوار است به یکی از شتابدهنده‌های ما بپیوندید تا در کنار هم غیرممکن‌ها را بسازیم. دوره شتابدهی بهترین فرصت را برای اعتبارسنجی فرضیات برای شما فراهم می‌کند. ما در کنار شما هستیم تا محصول اولیه خود را بسازید و مدل کسب و کارتان را آزمون کنید.

شتابدهنده‌های ما

نیروان

شتابدهنده انرژی و هوش مصنوعی

اطلاعات بیشتر در مورد این شتابدهنده
بن‌دا لب

شتابدهنده زیست‌فناوری

اطلاعات بیشتر در مورد این شتابدهنده
اسمارت ایکس

شتابدهنده سلامت و کشاورزی هوشمند

اطلاعات بیشتر در مورد این شتابدهنده